flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

Роменського міськрайонного суду  Сумської області від11.08.2015р.№12

 (із доповненням, рішення зборів суддів від 06.01.2016р. № 1, зміни:

 від 29.09.2016 р. рішення зборів суддів №54;

від 26.01.2017 р. рішення зборів суддів №1

 доповнення від 07.06.2017 р. рішення зборів суддів №8)

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ 

  1. Загальні положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення) за результатами розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів Роменського міськрайонного суду  новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

  1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи. 

Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі розпорядження   керівника апарату суду.

  1. Особливості розподілу справ між суддями.

Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими на підставі розпорядження керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами.

Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

Визначення присяжних та народних засідателів відбувається за правилами, встановленими Положенням.

За заявою судді та рішенням зборів суддів керівником апарату видається розпорядження щодо не розподілення судових справ на суддю  який перебуває в нарадчій кімнаті.

У разі надходження заяви про відвід судді, самовідвід судді  керівником апарату виноситься  розпорядження щодо повторного автоматизованого розподілу конкретної справи на підставі судового рішення про відвід судді або заяви про самовідвід.

 

З метою забезпечення розгляду справ передбачених КУпАП незалежним та безстороннім судом вирішення питання відводів  здійснювати за аналогією Кримінального процесуального кодексу України, оскільки КУпАП не передбачає відповідних дій щодо інституту відводу.( рішення зборів суддів від 07.06.2017 року № 8)

  1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за правилами, встановленими Положенням.

Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

Консультант з кадрової роботи суду щоденно перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.

Інформація про перебування судді в нарадчій кімнаті заноситься до табеля обліку використання робочого часу суддів.

Інформація про день відпочинку суддів, за роботу у вихідний день,  заноситься до табеля обліку використання робочого часу у вигляді відмітки (І) та окремо до розділу «Інше», а в примітках позначається дата та номер наказу.

  1. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді здійснюється відповідно до Положення.

5.1. Справи про адміністративні правопорушення, які були повернуті суддею для дооформлення, після їх повторного надходження до суду розподіляти шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (рішення зборів суддів від 06.01.2016 року № 1)

 

  1. Коефіцієнти складності судових справ (рішення зборів суддів від 26.01.2017 року № 1)

При реєстрації кримінальних справ (проваджень) та матеріалів в порядку КПК України встановлюються коефіцієнти складності за такими критериями:

 

 

  1. Коефіцієнт адміністративної посад 

В автоматизованій системі документообігу суду для судді, які займає адміністративну посаду   голови суду встановлюється  коефіцієнти 0,9.

  1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять днів такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому пунктом 2.3.55 Положення.

У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться керівником апарату (чи особою, що виконує його обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з урахуванням спеціалізації. 

 

Дані Засади вводяться в дію з 11.08. 2015 року