flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних про стан здійснення правосуддя судом за 2017 рік

 Огляд даних про стан здійснення правосуддя

Роменським міськрайонним судом Сумської області

за  2017 рік

На виконання плану роботи  суду на перше півріччя 2018 року та листа ТУ ДСА України в Сумській області від 20.12.2017 року № 03-1970/17 було проведено огляд даних судової статистики щодо здійснення правосуддя Роменським міськрайонним судом Сумської області за результатами роботи у   2017 році.

Діяльність Роменського міськрайонного суду   в 2017 році  здійснювалася відповідно до Конституційних засад судочинства і була спрямована на забезпечення захисту прав громадян, інтересів суспільства і держави та підвищення ефективності функціонування незалежного і неупередженого суду.

Рівень і якість судочинства свідчать не лише про цивілізованість і гуманність суспільства, але й про авторитет держави та правосвідомість її громадян.

З метою проведення аналізу були використані:

  форми звітності №№ 1-мзс, 1, 1-1, 1-Л, 1-ОП, 2-А, 2-Ц, 3, 6-8, 10  за  2017 рік, а також, для порівняння, ці ж форми за  2016 рік;

 дані про навантаженість на суддів та якість розгляду справ за 2017 рік;

аналітичні таблиці статистичних даних по Роменському міськрайонному суду;

Методичні рекомендації щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково – статистичної роботи територіальними управліннями Державної судової адміністрації та загальними судами.

В порівнянні з минулим звітним періодом, в  2017 року зменшилося    надходження до Роменського міськрайонного суду справ і матеріалів, хоча надходження саме справ за різними видами судочинства збільшилося.

 Динаміку надходження справ і матеріалів за 2017 рік  за видами судочинства, наведено в таблиці 1.

Загальні показники надходження справ і матеріалів за видами судочинства

 

              Кількість справ і матеріалів, що надійшли 

За 2017 рік

За 2016 рік

Динаміка,%

Справ і матеріалів кримінального судочинства:

1693

2 187

-22,58%

у тому числі справ

260

287

-9,4%

Справ і матеріалів цивільного судочинства:

2266

2 036

11,39%

у тому числі справ

1933

1781

8,5%

Справ і матеріалів адміністративного судочинства:

123

75

64%

у тому числі справ

90

61

47,5%

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення:

906

867

4,5%

у тому числі справ

876

856

2,3%

Заяви про перегляд судових рішень адмін. судочинства за нововиявленими обставинами ( 2-а)

-

-

-

Заяви про перегляд судових рішень цивільного  судочинства за нововиявленими обставинами ( 2-ц)

2

2

незмінна

Усього справ та матеріалів:

4 990

5 167

-3,43%

у тому числі справ

3 159

2 985

5,83%

 

табл.1

Надходження справ і матеріалів

рис.1

Загальна штатна  чисельність суддів  Роменського міськрайонного суду складає 10 суддів. Станом на 01 січня  2018 року вакантні 5  посади судді, оскільки у судді Євтюшенкової В.І. 18 травня 2017 року закінчився п’ятирічний строк призначення суддею,  повноваження судді виконують 4 суддів.

Розрахунок по навантаженню (середньомісячне надходження справ на одного суддю) здійснювався стосовно 5 суддів.

Середньомісячне навантаження у 2017 р. на одного суддю Роменського міськрайонного суду складає  90,73 справ і матеріалів по різним видам судочинства. У  2016 році цей показник був  58,7 ( розрахунок здійснювався по фактично працюючим 8 суддям)   справ і матеріалів по різним видам судочинства, динаміка збільшення на  55%.

Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю*

 

   Категорія справ і матеріалів

За 2017 рік

За 2016 рік

Динаміка,%

Справ і матеріалів кримінального судочинства

30,78

24,85

23,9%

Справ і матеріалів цивільного судочинства

41,2

23,13

78,12%

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

2,24

0,85

163,5%

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

16,47

9,85

       67,2%

табл.2

*Розрахунок по фактично працюючим суддям (5)

 

Загальні показники кількості справ і матеріалів, що знаходилися на розгляді

 

              Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді 

За 2017 рік

За 2016 рік

Динаміка,%

Справ і матеріалів кримінального судочинства:

1855

2 259

-17,9%

у тому числі справ

371

347

6,9%

Справ і матеріалів цивільного судочинства:

2534

2218

14,2%

у тому числі справ

2166

1931

12,2%

Справ і матеріалів адміністративного судочинства:

135

78

73,1%

у тому числі справ

102

64

60%

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення:

902

875

3,1%

у тому числі справ

875

864

1,3%

Усього справ та матеріалів:

5426

5 430

-0,07%

у тому числі справ

3514

3 206

9,6%

 табл.3

Загальна кількість усіх справ і матеріалів, розглянутих Роменським міськрайонним судом, порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась, але в той же час відбулося збільшення розгляду справ, дані наведені в таблиці 4.

 

Розглянуто справ і матеріалів за видами судочинства

Розглянуто справ і матеріалів

За 2017 рік

За 2016 рік

Динаміка,%

Справ і матеріалів кримінального судочинства:

1618

2 094

-22,7%

у тому числі справ

221

233

-5,1%

Справ і матеріалів цивільного судочинства:

2173

1950

11,4%

у тому числі справ

1874

1696

10,5%

Справ і матеріалів адміністративного судочинства:

106

67

58,2%

у тому числі справ

76

52

46,1%

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення:

902

846

6,6%

у тому числі справ

875

835

4,8%

Усього справ і матеріалів:

4 799

4 957

-3,2%

у тому числі справ

3 046

2 816

8,2%

табл.4

Порівняльні показники надходження та розгляду справ і матеріалів на одного суддю

 

                        рис.2

 

 

Структуру розглянутих справ і матеріалів по різним видам судочинства

 

рис.3

Розгляд Роменським міськрайонним судом

справ і матеріалів кримінального судочинства

Найбільше значення серед справ, які судом розглядалися у порядку кримінального судочинства мають власне кримінальні провадження, оскільки вони, як правило, пов’язані із вчиненням суспільно небезпечних дій і мають на мету покарання скоєних та попередження можливих злочинів.

Протягом  2017 року зменшилась кількість надходження справ і матеріалів кримінального судочинства. В 2017 році надійшло  справ і матеріалів 1 693 (в 2016 – 2187) що на 494 менше або на -22,58% . Зменшилося  надходження справ кримінального провадження.  В 2017 році надійшло 260, а в 2016 році було 287.

 Знаходились на розгляді в 2017 році справ і матеріалів кримінального судочинства 1855 ( в 2016р. - 2259), що на  404 менше  або -17,9%.

Розглянуто справ і матеріалів кримінального судочинства 1618 ( в 2016 р. – 2094) що на  476менше  або на -22,7%. У тому числі справ кримінального провадження 221 (2016р. – 233) що на 12 менше  або на – 5,1%.

Структура   матеріалів і справ кримінального судочинства розглянутих судом  має наступний вигляд:

Структура   розглянутих матеріалів і справ кримінального судочинства

 

Серед кримінальних (проваджень) справ, що розглянуті   в 2017 року, значну кількість становлять злочини, дані наведені в таблиці 5.

 

                  Надійшло (усього)

За 2017 рік

За 2016 рік

Динаміка%

Проти власності

108

104

3,85%

Злочини проти життя та здоров’я особи

34

42

-19%

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

32

37

-13,5%

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

19

19

незмінна

Злочини проти громадського порядку та моральності

1

4

-75%

Злочини проти громадської безпеки

4

6

-33,3%

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

1

-

-

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

5

2

150%

Злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаних з наданням публічних послуг

1

2

-50%

Злочини проти правосуддя 

7

4

75%

Злочини у сфері господарської діяльності

2

6

-66,6%

Злочини проти статевої свободи та недоторканості

2

2

незмінна

Злочини у сфері  охорони державної таємниці,  недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

-

2

-

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби ( військові злочини)

3

2

50%

Злочини проти довкілля

2

-

-

табл.5

 З таблиці бачимо, що динаміка на збільшення відбулася в таких категоріях справ: 

Одночасно відбулося зменшення розглянутих кримінальних проваджень по інших категоріях справ, а саме:

Незмінна динаміка по розглянутих справах у таких категоріях:

Судом  у 2017 році розглядалися справи у категорії «Злочини проти довкілля» які протягом 2016 року не розглядалися.

Слід зауважити, що крадіжки як і всі попередні роки, залишаються найбільш поширеними злочинами у структурі злочинності Роменщини. 

Структура розгляду справ кримінального провадження :

Розглянуто з постановленням вироку – 160 справи зі справ кримінального провадження (в 2016 р. 175 справ)  що становить  72,4% від розглянутих  справ ( 221), із них із затвердженням угоди:  про примирення – 20 ( в 2016 р. 20), визнання винуватості –8 ( в 2016 р. 18) . Закрито провадження по  55 справах ( в 2016 р. по 49 справах) . З розглянутих справ 4 справи кримінального провадження повернено прокурору ( в 2016 р. 3), 1- застосування примусових заходів виховного характеру, 1 застосування примусових заходів медичного характеру.

Загальна кількість засуджених осіб у справах із закінченим провадженням становить 169 особи ( в 2016 р. 185 особи),  виправдано – 2 особи ( в 2016 р. 1 особу),  стосовно 18 осіб  кримінальне провадження закрито (в 2016 р.- 49 особи).

Загальна кількість неповнолітніх, щодо яких розглянуто справи  за вчинення різних видів злочинів становить  9 осіб із них засуджено  4 неповнолітніх, що на 9 менше   у порівнянні з аналогічним звітним періодом 2016 року ( 18 осіб). Причиною злочинності неповнолітніх є неналежний догляд за дітьми батьків або їхня відсутність. Загальне зниження рівня життя, неблагополуччя сімей, які із втратою прибутку втрачають і моральні цінності. Відсутність нормальних побутових умов, байдужість оточуючих є основними обставинами, які значною мірою сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми.

 Розглянуто 19 справи щодо  жінок за вчинення різних видів злочинів із них 17 засуджено, так  2016 році   було засуджено 16 жінок.

У 2017 року було засуджено до різних видів покарань 169 особи , що становить 41,8% від загальної кількості осіб,  провадження щодо яких  перебували  суді (404 особи), у аналогічному періоді 2016 року – засуджено 185 особи що становило 49,2% від загальної кількості осіб, щодо яких кримінальні справи перебували у суді (376 особи).

 

Порівняльна таблиця по видам основних покарань:

Вид покарання

2017

% від загальної кількості засуджених осіб( 169)

2016

% від загальної кількості засуджених осіб( 185)

Позбавлення волі на певний строк

31

18,3%

34

18,4%

Обмеження волі

11

6,5%

5

2,7%

Арешт

19

11,2%

18

9,7%

Виправні роботи

2

1,2%

5

2,7%

Громадські роботи

21

12,4%

26

14,1%

Штраф

46

27,2%

39

21,1%

Звільнено від покарання та від відбування покарання:

39

23,1%

58

31,4%

з випробуванням

32

18,9%

56

30,3%

Внаслідок амністії

7

4,1%

-

-

табл.6

Порівняльна таблиця по видам додаткових покарань:

Вид покарання

2017

2016

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

-

-

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

5

-

Конфіскація майна

6

8

табл.7

Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили

Усього   198 осіб , вироки (постанови) щодо яких рішення суду набрали законної сили у звітному періоді. У минулому періоді кількість становила  227 осіб. У тому числі кількість засуджених 139 ( в 2016 р. 172), виправданих 1 ( в 2016 р. 1), неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру 1 ( в 2016 р.3), справи у відношенні яких закрито – 57 ( в 2016 р. 51). Із загальної кількості засуджених осіб 19 особи засуджено за невеликої тяжкості злочини ( в 2016 р. 22), середньої тяжкості - 81 особа ( в 2016 р. 79) тяжкі злочини – 38 осіб ( в 2016 р. 65), особливо тяжкі злочини – 1 особа ( в 2016 р. 6)

 По 6 неповнолітніх ( в 2016 р. 21), щодо яких рішення суду набрали законної сили у звітному періоді, засуджено -  3 неповнолітніх,  стосовно 3 неповнолітніх  справи закрито: із передачею  на поруки 1, з інших підстав -2.  Застосовані  такі види покарання : позбавлення волі на строк 3 роки -1; громадські роботи -1, штраф -1, звільнено від покарання з випробуванням – 1.

Засуджені неповнолітні на час вчинення злочину були студентами Роменського ВПУ – 2 особи, 1 особа - учнем Роменської ЗОШ № 7.

До 18 засуджених осіб (в 2016 р. 38 осіб) застосовано позбавлення волі на певний строк у тому числі: на 1 рік – 5; понад  1 рік до 2 років включно – 1; понад 2 роки і 3 роки включно – 4; понад 3 роки до 5 років включно – 6, понад 5 років до 10 років включно – 2.

Обмеження волі застосовано до 5 осіб (в 2016 р. 2), арешт -15 (в 2016 р.15), виправні роботи  - не застосовувалися  ( в 2016 р.5) , громадські роботи – 21 ( в 2016 р. 27) , штраф – 40 ( в 2016 р. 34).

40  засуджених осіб звільнено від покарання (в 2016 р. 57) з них : з випробуванням – 33; у наслідок акту амністії -7.

 До  5  засуджених осіб ( в 2016 р. 8 ),  застосовано додаткові види покарання із них : позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю -4, конфіскація майна – 1.

Призначено покарання за сукупністю злочинів – 19 засудженим  (в 2016 р. 26), призначено покарання за сукупністю вироків 18 особам (в 2016 р. 16 ).

 Призначено покарання із застосуванням ст.69 КК України 22 особам ( в 2016 р. 27).

Склад засуджених

Із засуджених 139 осіб, 138 особи являються  громадянами України та 1особа- громадянин іншої держави.

Вчинено злочини  у складі групи  - 9  особи ( в 2016 р.21). вчинено злочини 18 жінками.

Вік засуджених на момент вчинення злочину:

Від 14 до 16 років –   не було ( в 2016 р. 3);

від 16 до 18 р. – 3 особи ( в 2016 р. 16);

від 18 до 25 р. -   30 осіб( в 2016 р. 33);

від 25  до 30 р. – 31 особа ( в 2016 р. 30);

від 30 до 50 р. –  61 особа ( в 2016 р. 76);

 від 50 до 65 р. – 12 осіб ( в 2016 р.12);

старше 65 р. – 2 особи ( в 2016 р.2 ).

Заняття засуджених на момент вчинення злочину:

Робітники –   20 осіб ( в 2016 р.24 ), військовослужбовці –  2, приватні підприємці –  1 особи ( в 2016 р.3 ), учні шкіл, гімназії, коледжів – 5 ( в 2016 р. 5), студенти навчальних закладів –  3 ( в 2016 р. 12), пенсіонери –  8 ( в 2016 р. 5 ),.

Основна кількість  засуджених осіб  працездатні, які не працювали і не навчалися на момент вчинення злочину  100 осіб ( в 2016 р. 122), з них мали не погашену судимість 23   особи  ( в 2015 р. 30 ).

Щодо світи на час вчинення злочину:

Повну вищу освіту мали 5 осіб ( в 2016 р. 5), базову вищу – 1 особа ( в 2016 р. 7), професійно – технічну 6 осіб ( в 2016 р. 5), повну загальну середню – 23 особи ( в 2016 р. 16)., базову загальну середню – 104 особи( в 2016 р. 138)., 42 особи були раніше засуджені, але судимість погашена чи знята( в 2015 р.45 ).

 23 засуджених особи мали не зняту і непогашену судимість ( в 2016 р. 32).

За нововиявленими обставинами надійшло у звітному періоді 4 заяви ( в 2016 р.4) про перегляд судового рішення  у зв’язку з  обставинами, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і як самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належать переглянути. На розгляді перебувало 6 заяв ( 2 заяви залишок на початок звітного періоду). Із них: 1 заяву повернуто,  розглянуто 2 заяви за результатами розгляду які залишено без задоволення. Не розглянуто на кінець періоду 3 заяви.

Від злочинів  потерпіло   150 осіб; юридичних  осіб, яким заподіяно шкоду  юридичних осіб -33 ( у минулому році – 175 осіб, юридичних - 21),

Заподіяно шкоду життю - 4 особам ( в 2016 р.12 ), здоров’ю – 10 ( в 2016 р. 20 ), завдано матеріальної та моральної шкоди 136 особам ( в 2015 р.122 ),  33 юридичним особам  заподіяно шкоду ( в 2016 р. 21 ). Усього  моральної та матеріальної шкоди заподіяно на суму 608 926 грн. ( в 2016 р.  717 935 грн.),  із них фізичним особам  - 525 288 грн. ( в 2016 р.

530 541грн. ).

 

Розгляд клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування.

За 2017 рік до суду надійшло 917 клопотань  слідчого,  прокурора та інших осіб ( за 2016 р.  784 ) динаміка збільшення на 133 або  17%. Розглянуто 907, задоволено 828,  повернуто  3  .  У 2016 р. розглянуто 785, задоволено – 708, повернуто -3) .

Стосовно структури розгляду  клопотань слідчого, прокурора та інших осіб у порівнянні з минулим звітним періодом:

Клопотання

2017 р.

2016 р.

Динаміка%

Клопотання слідчого, прокурора та інших осіб:

907

785

15,5%

привід  підозрюваного

-

1

-

відсторонення від посади

1

1

незмінна

залучення експерта

-

1

-

Застосовано запобіжних заходів:

81

76

6,6%

особисте зобов’язання

50

45

11,1%

тримання під вартою

22

21

4,8%

домашній арешт

8

10

-20%

застава

1

-

-

Зміна запобіжного заходу

-

3

-

Дозвіл на затримання з метою приводу

4

3

33,3%

Продовження строків тримання під вартою

2

2

незмінна

Проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

225

271

-17%

Тимчасовий доступ до речей і документів

471

325

45%

Арешт майна

82

47

74,4%

Скасування арешту майна

8

15

-46,6%

Інші клопотання

43

40

7,5%

табл.9

з таблиці видно що в порівнянні з 2016 роком відбулося збільшення розгляду слідчими суддями клопотань:

щодо застосування запобіжних заходів;

щодо надання тимчасового доступу до речей і документів;

щодо арешту майна;

та інші.

В той же час менше було розглянуто:

щодо надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи;

щодо скасування арешту майна.

Зокрема до суду надійшло 1  клопотання про застосування застави,  в 2016 році такі клопотання не надходили.

З розглянутих  81 клопотання про застосування запобіжних заходів 68 клопотань  - задоволено.   

З 225 клопотань про проведення обшуку  що надійшли до суду  розглянуті з задоволенням клопотання – 199.

З 471 клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто – 461, із них з задоволенням - 444. Залишок не розглянутих клопотань на кінець звітного періоду 10.

Що стосується клопотань про арешт майна: надійшло і розглянуто 82,  повернуто 1, задоволено 46 клопотань.

Скасування арешту майна надійшло 8 клопотань які були розглянуті із них задоволено -4.

В 2017 році надійшло 70 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, із них 69 розглянуто, повернуто – 6 заяв, задоволено 25, не розглянуто на кінець звітного періоду 2 скарги. ( за 2016 рік надійшло   - 76,  розглянуто 72 із них: повернуто 5, задоволено -23.)

 

 

 У 2017 році надійшло 47 заяви про відвід менше на 36 або динаміка -44% ,  розглянуто 43, задоволено 32, 5 клопотання не розглянуто на кінець звітного періоду. (У 2016 році надійшло 84 заяви,  розглянуто 83, задоволено 65 заяв про відвід).

Щодо розгляду заяв про відвід по суддях:

  1. Євлах О.О. – 16;
  2. Євтюшенкова В.І. – 1;
  3. Машина І.М. – 13;
  4. Шульга В.О. – 8;
  5. Яковець О.Ф. – 5.

 

Розгляд справ у порядку виконання судових рішень

 

Протягом  2017 року надійшло 395 справ у порядку виконання судових рішень ( в 2016 р. 953)  зменшення на 558 або в динаміці -58,5 %. Перебувало на розгляді – 442, розглянуто - 375 із них: повернуто - 11, задоволено -235.  ( у 2016 році, перебувало на розгляді 964, розглянуто 917 із них: повернуто -23, задоволено -722). Залишок не розглянутих на кінець звітного періоду – 67.

  Розгляд клопотань:

Клопотання ( подання)

2017

 2016

Динаміка%

Про відстрочку виконання вироку

-

2

-

Про звільнення від призначеного покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку

59

59

незмінна

Про установлення, припинення адміністративного нагляду

22

33

-33,3%

Про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру

64

64

незмінна

Про умовно – дострокове звільнення від відбування покарання

17

11

54,5%

Про застосування покарання при наявності кількох вироків

3

2

50%

Про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних  процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона не була засуджена, чи у зв’язку з розглядом справи в суді

-

2

-

Про застосування амністії

29

5

480%

Про звільнення від покарання за хворобою

2

1

100%

Про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком

1

2

-50%

Про звільнення від покарання і пом’якшення покарання у випадках, передбачених ч.2 і ч.3 ст. 74  КК України

-

2

-

Про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд

-

1

-

Про зняття судимості

1

1

незмінна

Про приведення вироку у відповідність до нового закону, який звільняє від покарання або пом’якшує його

1

-

-

Інші

173

732

-76,4%

Всього розглянуто

375

917

     -60%

табл.11

Найбільше  розглядалося клопотань у 2017 р.  в категорії «інші», а саме  щодо зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання відповідно до Закону України № 838-VIII  "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання)".

Також значна кількість клопотань розглянуто в категорії про застосування амністії оскільки в 07 вересня 2017 році набрав чинності Закон України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 № 1810-VIII.

Розглянуто  в 2017 році 6 справи щодо неповнолітніх, 24 – щодо жінок ( в 2016 р. розглянуто 3 справи щодо неповнолітніх, 10- щодо жінок)

 

Залишок нерозглянутих матеріалів та  справ кримінального судочинства  на кінець звітного періоду:

Загальна сума залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду – 237, що становить 12,8% від кількості справ і матеріалів  кримінального судочинства що перебували на розгляді (1855) в 2016 році залишок - 165, що становить 7,3% від кількості справ кримінального судочинства що перебували на розгляді (2259)

6 провадження по справах зупинено у зв’язку з розшуком обвинуваченого.

Кримінальне судочинство.

Причини та факти відкладення розгляду справ

 Усього встановлено фактів відкладення розгляд справ  кримінального провадження  1395 разів ( в 2016 р. 1207)

 Із них:

нездійснення доставки до суду обвинуваченого, який тримається під вартою – 8 фактів( в 2016 р. 43),

неприбуття обвинуваченого 293 фактів( в 2016 р. 253),

хвороба обвинуваченого  -  9 ( в 2016 р. 5),

неприбуття прокурора – 9 ( в 2016 р. 10),

неприбуття захисника – 116 ( в 2016 р. 95),

неприбуття свідків, потерпілих - 157 ( в 2016 р. 140),

неприбуття інших учасників кримінального провадження - 20 ( в 2016 р. 29);

інші підстави –  791 ( в 2016 р. 603).

Інформація про вжиття судом заходів для своєчасного розгляду справ

Застосовано судом привід обвинуваченого – 71 ( в 2016 р. 33) з них по 35 не виконано привід;

Застосовано судом привід свідка – 22 матеріалів ( в 2016 р. 9) із них по 12 не виконано привід;

На осіб накладено грошове стягнення – 10 ( в 2016 р. 5);

Змінено обвинуваченому запобіжний захід на взяття під варту – 1.

Розгляд Роменським міськрайонним судом справ і матеріалів

цивільного судочинства

Протягом  2017 року   до Роменського  міськрайонного   суду надійшло 2268  справ та матеріалів цивільного судочинства ( 2016 рік -   2036 справ та матеріалів). Тенденція  на збільшення   надходжень на 232 або 11,4 %. Загальні показники надходження справ цивільного судочинства  1933, збільшення  на 152 або  на 8,5% ( в 2016 р. 1781).

Знаходилось  на розгляді справ і матеріалів цивільного судочинства 2534, у тому числі справ 2166. В аналогічному минулому періоді на розгляді перебувало 2218 справ і матеріалів цивільного судочинства, з них справ  - 1931.

Розглянуто справ  і матеріалів цивільного судочинства 2173 що на 11,4% більше ніж  в 2016 р. в тому числі справ – 1874 , (у 2016 році розглянуто 1950 справ і матеріалів цивільного судочинства, з них справ – 1696).

Структура цивільних справ і матеріалів  розглянутих судом має наступний вигляд:

 

 Структура  цивільних справ і матеріалів  розглянутих судом

 

рис.5

Протягом  2017 року розглянуто  1098 справи позовного провадження ( в 2016р. 1155) їх структура характеризується наступним чином:

Як бачимо відбулося збільшення розгляду справ по таких категоріях:

Спори про право власності та інші речові права;

Спори, що  виникають із житлових правовідносин;

Звільнення майна з-під арешту ( виключення майна з опису);

В категорії «Інші»

Зменшення по таким категоріям справ:

Спори, що виникають із договорів;

Спори про не договірні зобов’язання;

Спори про спадкове право;

Спори, що виникають із земельних правовідносин;

Спори, що виникають із сімейних правовідносин;

Спори, що виникають із трудових правовідносин;

Спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів».

Протягом  2017 року у провадженні Роменського міськрайонного суду перебувало всього справ позовного провадження  - 1356, розглянуто – 1098, з яких із задоволенням позову (заяви) було розглянуто 875, що  становить 79,7% від всіх розглянутих справ позовного провадження. ( в 2016 р. перебувало у провадженні всього справ позовного провадження  - 1347, розглянуто – 1155, з яких із задоволенням позову (заяви) - 946, що  становило 82  % від всіх розглянутих справ позовного провадження).

 Залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду 258  цивільних справи позовного провадження, з них зупинено провадження по 28 справах ( в 2016 р. не розглянуто 192 цив. справи позовного провадження, з них було  зупинено 20).

 

Справи окремого провадження

Протягом  2017 року   до суду надійшли 634 справи  окремого провадження,  у 2016 році – 555 динаміка збільшення на  79 або 14,2%

   Розглянуто – 643  що становить 34,3% від всіх розглянутих справ цивільного судочинства ( 1874), у 2016р. – 521 справи окремого провадження.

 Структура розглянутих справ  за категоріями характеризується наступним чином:

З розглянутих справ окремого провадження у 2017 році (643) із задоволенням заяви ухвалено 623 рішень що становить 96,9 % від загальної кількості  розглянутих справ окремого провадження (в 2016 році – 521, із задоволенням заяви ухвалено 498 рішень).

Розгляд заяв наказного провадження

В  2017 році збільшилася  кількість справ  наказного провадження.  До суду надійшло 133 заяви про видачу судового наказу, а у  2016 році   надійшло 20 таких заяв. Збільшення  на 113 що в динаміці становить  565%.

 Судові накази видавалися:

Скасовано 12 судових  наказів ( у  2016 році   скасовано 1 судовий наказ).

Всього сума грошових коштів пред’явлена до стягнення  963 484 грн, яка і підлягає стягненню.

 В 2017 році надійшло 2 заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами ( в 2016 р. - 2). Підставою для перегляду рішення було істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.  З них 1 заяву повернуто, інша заява не розглянута на кінець звітного періоду.

Конституційною гарантією судового захисту прав і свобод громадян є забезпечення якісного та своєчасного розгляду судом конкретних справ.

Розглянуто з порушенням строків, встановлених ЦПК України 159 справи ( із них позовного провадження 126, окремого – 32, наказного -1). В 2016 році розглянуто з порушенням строків, встановлених ЦПК України 124 справ.

Загальна кількість  цивільних справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, складає  292 (в 2016 р.235 ) із них у справах позовного провадження залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду всього 258 із зупиненням провадження  28. Справи окремого провадження залишок 34, зупинено провадження 3.

Загальна кількість справ, у яких відкладено розгляд та незакінчено провадження на кінець звітного періоду складає 106 (в 2016 р.72). Однією з основних причин відкладення розгляду справ є неявка одного із учасника судового процесу, що беруть участь у справі. З таких підстав відкладалось розгляд по  28 справах ( в 2016 р. – 24), через невручення судових повісток – 19, з інших підстав 19, у зв’язку з неявкою інших учасників процесу -3.

Протягом 2017 року усиновлено 3 дітей: 2 дівчинки та 1 хлопчика ( в 2016 р. - 3 ).

За участю присяжних  розглянуто 245 справи окремого провадження (в 2016 р. 264).

По 33 справах судове провадження здійснювалося у режимі відеоконференції.

Розгляд клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які перебували на розгляді в суді

Загальна кількість клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) розглянутих судом в 2017 році становить 126, із них у порядку цивільного судочинства – 104, адміністративного  - 22.(В 2016 році загальна кількість клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) 77 ( із них у цивільному судочинстві – 76, адміністративному - 1).                                                                                                                                                                                                        

Із розглянутих клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень у цивільному судочинстві: повернуто – 2 заяви, залишено без розгляду – 4, відмовлено у відкритті провадження / у задоволені заяви, скарги, клопотання/ не виконано доручень - 28, видано (скасовано) наказів /відкрито провадження/ задоволено заяв, скарг клопотань/ видано судових доручень 70.

По розглянутих заявах, у порядку виконання судових рішень адміністративного судочинства, 1 заяву повернуто, по 2- відмовлено у відкритті  провадження у справі/у задоволенні заяви/не виконано доручень, 18- відкрито провадження у справі/задоволено клопотання, заяву/ виконано доручення.

Найбільше заяв, клопотань, подань у порядку виконання судових рішень та  рішень інших органів (посадових осіб) розглядалося в суді:

Про заміну сторони виконавчого провадження;

Про тимчасове обмеження  у праві виїзду за межі України боржника;

Застосування приводу боржника;

Оголошення розшуку боржника;

Про видачу дублікату виконавчого листа;

Виправлення описки у виконавчому листі;

 Про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа.

У 2017 році перебувало на розгляді 18 скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби ( в 2016 р. 35), розглянуто 16 із них:  відмовлено – 8, задоволено - 7. Не розглянуто на кінець звітного періоду 2 скарги.

                  Всього протягом 2017 року скасовано 43 рішення або 2,3% від розглянутих цивільних справ ( 1874). У 2016 р. скасовано 44 рішення або 2,6% від розглянутих справ ( 1696).

Розгляд Роменським міськрайонним судом справ і матеріалів

адміністративного судочинства

                  До  Роменському міськрайонному суді протягом  2017 року  надійшло 123 справи та матеріалів адміністративного судочинства (в 2016 році – 75), із них:  справ – 90            Знаходилось на розгляді  – 102 справи, (в 2016 році – 64).

                  Із загальної кількості справ, що перебували на розгляді, розглянуто 76 справи адміністративного судочинства (що становить  74,5% від загальної кількості адміністративних справ що перебували на розгляді ), з  яких 62 розглянуто із прийняттям постанови, 39 справи  із задоволенням позову,  передано в інші суди – 5, із залишенням заяви без розгляду 9.

                  Категорії адміністративних справ, що розглянуті судом в 2017 році:

Із загальної кількості розглянутих справ (76) із порушенням строків , встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, розглянуто 23 справ.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими   26  адміністративних справи по трьох провадження зупинено.

 

   

 

Розгляд Роменським міськрайонним судом справі матеріалів  про адміністративні правопорушення

                  За  2017 рік до Роменського міськрайонного суду надійшло 906  справ  і матеріалів про адміністративні правопорушення ( з яких 876 справ), що на 39 більше  в порівнянні з 2016 роком (867) динаміка збільшення на 4,5%. З загальної кількості справ, що перебували на розгляді (875), 875 – розглянуто із них 62 - повернуто (з них для належного оформлення  повернуто - 54 матеріали) Загальна кількість повернутих  справ становить 7,1 % від загальної кількості справ, які перебували на розгляді (875). В минулому році цей показник становив 3,8%

                  Залишок нерозглянутих справ про адміністративні правопорушення на кінець звітного періоду становить 21 справа або 2,4 % від загальної кількості розглянутих ( в  2016 р. залишок складав 8 справ або 0,9 %).

                  У 2017 році щодо 813 осіб розглянуто справи про адміністративні правопорушення, в 2016 році – 802 особи.

                  Стосовно 565 особи винесено постанови про накладання адміністративного стягнення, що складає  69,5% від загальної чисельності осіб, щодо яких судом розглянуто справи про адміністративні правопорушення ( у 2016 р. до 565 особи застосовано адмінстягнення)  до 118 осіб застосовані заходи , передбачені с. 24-1 КУпАП ( у 2016 р. до 141 особи).

                   У  2017 року чисельність осіб, щодо яких судом розглянуто справи про адміністративні правопорушення  становить 813, із них закрито провадження по справах відносно 125 особи, що складає 15,4 %  (в 2016 році – 84 особи або 11,9%) в тому числі:

За своєю структурою адміністративні стягнення розподіляються наступним чином:

Додаткові адміністративні стягнення:

Структура основних адміністративних стягнень по справах розглянутих в порядку КупАп за  2017 рік

 

рис.6

Структура адміністративних стягнень по справах розглянутих в порядку КупАп за  2017 рік

 Сума накладеного штрафу склала 2 323 492 грн., з них сплачено добровільно – 450007 грн.  що становить лише 19,4% від  суми присудженої до сплати. У  минулому звітному періоді сума накладено штрафу склала 768 676 грн. з них добровільно відшкодовано – 222 241 грн. що становило 29%.

У  2017 році найчастіше притягувалися до адміністративної відповідальності особи за:

За звітний період надійшло 30 справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення з яких 27  розглянуто із них, і з задоволенням вимог - 21 ( в 2016 році 11 справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення з яких 11 розглянуто,  із задоволенням вимог 9 ).

 

            Залишок нерозглянутих справ про адміністративні правопорушення  на кінець звітного періоду складає 21 справа  ( в 2016р. 29 справ).

Відомості про судовий збір

            За 2017 рік фактично сплачено судовий збір по 1 607 заявах (скаргах) у сумі 1 281 113 грн. ( в 2016 р. 1 300 046 грн. по  1534 заявах) зменшення 18 933 грн. або в динаміці 1,5%.  Із них:

Присуджено до стягнення судового збору за рішенням суду по 530 постановах про накладення адміністративного стягнення  в порядку КУпАП на суму 169 511 грн. ( в 2016 році по 553 постановах про накладення адміністративного стягнення  в порядку КУпАП на суму 152 407 грн. 

Пільги щодо сплати судового збору (згідно закону):

За 2017 рік всього подано 355 заяви на розрахункову суму 49 440 грн. за якими позивач має пільги щодо сплати судового збору  ( в  2016 році всього подано 275 заяв на суму 75 731 грн. за якими позивач має пільги щодо сплати судового збору)  :

           

Інформація про  залишки справ і матеріалів по різним видам судочинства, які  не розглянуті на кінець звітного періоду ( 2017 року)

Справи та матеріали

2017 р.

2016 р.

Справ і матеріалів кримінального судочинства

237

165

Справ і матеріалів цивільного судочинства

360

242

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

29

12

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

21

29

Усього:

647

448

 

Розглянуто судом протягом 2017 року 4 799 справ і матеріалів по всім видам судочинства або 88,4 % від кількості справ і матеріалів що перебували на розгляді (5426).  В минулому році цей показник становив 91,3%.

 В 2017 році всього  скасовано 102 рішень Роменського міськрайонного суду що становить 2,1 % від загальної кількості розглянутих справ і матеріалів по всім видам судочинства ( 4799). В минулому році – скасовано 118 рішення що становило 2,4 % від загальної кількості розглянутих справ і матеріалів по всім видам судочинства.

Аналізуючи скасовані рішення суду необхідно взяти до уваги, що протягом 2016- 2017 років були скасовані в апеляційному порядку всі ухвали суду якими було довічно засудженим особам зараховано строк  попереднього ув’язнення у строк  відбування покарання у виді позбавлення волі, відповідно до ст.72 ч.5 КК України.

Але  26 жовтня 2017 року Верховний Суд України дійшов до висновку що строк попереднього ув’язнення може бути зарахований у строк покарання засудженого до довічного ув’язнення ( постанова № 5-121кс(15)17).

Отже, скасування рішень по даній категорії справ обумовлена тим, що  на час розгляду даних клопотань про зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання до засуджених до довічного позбавлення волі не було напрацьовано єдиної судової практики та не було надано роз’яснень та правових позиції вищих судів, а тому однією з причин, що призвела до скасування  судових рішень апеляційною інстанцією. Правова позиція була надана пізніше.

Збільшилось надходження справ  цивільного судочинства. Зокрема значне збільшення відбулося щодо надходження справ окремого провадження, а саме справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку. Таке збільшення відбулося у зв’язку з прийняттям 01 червня 2016 року Конституційним Судом України  рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу).

Щодо порушення строків розгляду судових справ, то така ситуація склалася у зв’язку неукомплектованістю суддівського штату. За штатним розписом у суді повинно працювати 10 суддів, а фактично, на даний час, здійснюють судочинство чотири!  Це в свою чергу   призвело до значного  збільшення  навантаження на працюючих суддів, а також до порушення строків розгляду справ, оскільки надходження даної кількості справ не співпадає з фізичним можливостям працюючих суддів.

Протягом 2017 року розглянуто  з порушенням строків 392 справи та матеріалів по різним видам судочинства що становить 8,2% від розглянутих, з них: справ 181, матеріалів 211. У 2016 році було розглянуто з порушенням строків 136 справи та 6 матеріалів що становило 2,8% від всього розглянутих (4957).

Всі судові рішення суддів направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» та Постанови КМУ  від 25.05.2006 р. № 740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

В суді наявна веб-сторінка, на якій відображено перелік вимог до суду і інформація, необхідна для учасників судових проваджень, зокрема, адреса, контакти, зразки документів, розклад роботи, години прийому керівництвом суду, судовий збір та ін. Це свідчить про можливість учасникам судових проваджень отримувати необхідний мінімум інформації зручним способом. Крім того, на веб-сторінці суду наявна інформація про результати діяльності суду, включаючи судову статистику, що свідчить про прозорість суду. Дана обставина підтверджує вільний доступ громадян до інформації щодо ефективності роботи суду. Ефективне використання механізмів інформування громадян про діяльність суду здатне значно підвищити суспільну довіру до нього. 

Одним із показників, за результатом аналізу якого можна дійти висновку про ефективність роботи суду, є відсоток розгляду. Цей показник є одним з основних показників, що використовується в країнах-членах Ради Європи, а також США та в країнах-членах Міжнародного консорціуму за досконалість суду.

У «Системі оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, для розробки системи оцінки та моніторингу якості правосуддя і функціонування суддів цей показник запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників, який дає можливість оцінити, наскільки успішно суд працює над розглядом справ.

Відсоток розгляду – це кількість розглянутих справ і матеріалів за звітний період, поділена на кількість нових справ і матеріалів, що надійшли за звітний період, та помножена на 100 відсотків.

Таким чином, після вивчення і аналізу роботи суду за 2017 рік можна дійти наступного: 4799/4990*100 % = 96,2 %. 

За даними Європейської комісії з ефективності правосуддя, відсоток розгляду справ у 96 % це – нейтральний показник.

З матеріалів аналізу вбачається,  що деякі недоліки у здійсненні судочинства пов’язані, здебільшого, із законодавчими проблемами правосуддя, нестабільністю судової практики та  неукомплектованістю  суддівського штату.

Та незважаючи на значне навантаження на суддів, яке пов’язане з великою кількістю  справ та заяв, які надходять на розгляд,  Роменський міськрайонний суд забезпечував належний рівень здійснення судочинства вживаючи всі   необхідні заходи  для забезпечення максимально ефективного і повного захисту конституційних прав і свобод людини, прав та інтересів юридичних осіб та держави.  

 

 

Голова

Роменського міськрайонного суду

 Сумської області                                                               О.Ф.Яковець

        

Вик. помічник голови суду  В.О. Марюха

Тел.2-32-44